WatEten Algemene Voorwaarden

Welkom bij WatEten. Op deze pagina's (en in de documenten waarnaar hier wordt verwezen) vind je de voorwaarden (de "Voorwaarden") die van toepassing zijn wanneer je menu-items (de "Items") bestelt via onze WatEten.nl website of mobiele Apps en aanverwante diensten (elk aangeduid als een "App").

We verzoeken je deze Voorwaarden aandachtig te lezen voordat je items bestelt via onze App. Als je vragen hebt met betrekking tot deze Voorwaarden, verzoeken we je contact met ons op te nemen via klantenservice@WatEten.nl voordat je een bestelling plaatst. Als je een consument bent, hebt je bepaalde wettelijke rechten wanneer je Items bestelt met gebruikmaking van onze App. je wettelijke rechten worden niet beïnvloed door deze Voorwaarden, die van toepassing zijn in aanvulling op die rechten en deze niet vervangen. Door je WatEten Account aan te maken, bevestigt je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op iedere bestelling die je via de website of de App plaatst.

1. Informatie over ons

WatEten BV, gevestigd te West Kinderdijk 122 te Alblasserdam. Onze Onderneming is ingeschreven onder nummer 88957802. Je kunt contact met ons opnemen via klantenservice@wateten.nl, of door gebruik te maken van de instant messaging-functie op onze App.

2. Doel

Ons doel is om je te koppelen aan de restaurants waarmee wij samenwerken ("Partner Restaurants") en om je de mogelijkheid te geven Items te bestellen voor bezorging (onze "Dienst"). Wanneer je bestelt bij een Partner Restaurant, treedt WatEten op als vertegenwoordiger van dat Partner Restaurant om je bestelling via onze App af te handelen en je ervaring tijdens het hele bestelproces te beheren. Wanneer je een bestelling hebt geplaatst, zullen je Items bij jou worden bezorgd door WatEten ("WatEten Bezorging") of door ons Partner Restaurant ("Partner Bezorging) (elk een "Bezorging"), afhankelijk van het Partner Restaurant dat je hebt gekozen. In sommige gevallen kan het Partner Restaurant eigendom zijn van ons of met ons verbonden zijn.

3. Jouw account

Voordat je bestellingen voor Items kunt plaatsen met gebruikmaking van onze App, moet je een WatEten Account openen. Wanneer je een account opent, kun je een wachtwoord of andere veilige inlogmethode aanmaken en moet je mogelijk ook creditcardgegevens verstrekken. Je moet het wachtwoord of de andere veilige inlogmethode die je aanmaakt geheimhouden en voorkomen dat anderen toegang hebben tot je e-mailaccount of mobiele telefoon. Als anderen deze methoden gebruiken om toegang te krijgen tot jouw account, zal jij verantwoordelijk zijn voor het betalen van alle Items die zij bestellen en zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele andere schade die je lijdt, tenzij de persoon die je wachtwoord gebruikt dat heeft verkregen omdat wij het niet veilig bewaarden.

Je kunt jouw account op elk moment sluiten door daarom te verzoeken in jouw accountgedeelte van onze website of door contact met ons op te nemen met gebruikmaking van de bovenstaande contactgegevens. Wij kunnen je toegang tot jouw account opschorten, of jouw account voorgoed sluiten, indien wij menen dat jouw account door iemand anders is gebruikt zonder je toestemming. Wij kunnen jouw account ook sluiten indien je naar onze mening misbruik maakt van onze Dienst (bijv. door restitutie of tegoed aan te vragen waarop je volgens ons geen recht hebt, door herhaaldelijk onredelijke klachten in te dienen, door onze medewerkers te mishandelen, of om een andere goede reden). Als we jouw account voorgoed sluiten, zullen wij een resterend accounttegoed - dat je geldig hebt verkregen van ons klantenserviceteam of onze App na een probleem met een bestelling - restitueren door je geregistreerde creditcard te crediteren of, als dat om enigerlei reden niet mogelijk is, door middel van een bankoverschrijving met gebruikmaking van je bankgegevens (mits je deze aan ons hebt verstrekt).

4. Beschikbaarheid van de Dienst

Elk Partner Restaurant heeft een bepaald bezorgingsgebied. Dit bezorgingsgebied kan op elk moment worden gewijzigd als gevolg van factoren zoals weersomstandigheden, of vraag naar onze dienst. Dit om ervoor te zorgen dat Items je deur in de best mogelijke staat bereiken. Onze Partner Restaurants bepalen hun openingstijden zelf. Dat betekent dat de beschikbaarheid van onze Dienst en het aanbod aan Partner Restaurants waar je kunt bestellen afhankelijk is van de Partner Restaurants in je gebied. Als je probeert om een bezorging te bestellen op een locatie buiten het bezorgingsgebied of buiten de openingstijden van een Partner Restaurant, of de App om enigerlei andere reden niet beschikbaar is, dan zullen wij je melden dat bestellen niet mogelijk is.

5. Bestellingen

Wanneer je een bestelling plaatst via onze App, moet deze door ons of door het Partner Restaurant aanvaard worden voordat deze wordt bevestigd. Wij sturen je een melding als je bestelling aanvaard is (de "Bevestigingsmelding"). De overeenkomst voor de levering van een Item dat je hebt besteld komt tot stand wanneer we de Bevestigingsmelding sturen. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van alle Items besteld met gebruikmaking van jouw account, en voor bijbehorende bezorgkosten, en voor het naleven van deze Voorwaarden, ook wanneer je het item voor iemand anders hebt besteld. Sommige Partner Restaurants hebben een beleid inzake minimumbestelwaarde. Dit zal worden weergegeven op onze App. Alle Items zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.  Partner Restaurants kunnen noten of andere allergenen gebruiken bij de bereiding van bepaalde Items. Neemt je contact op met ons Partner Restaurant voordat je bestelt, als je een allergie hebt. WatEten kan niet garanderen dat alle Items die door onze Partner Restaurants verkocht worden vrij zijn van allergenen. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de prestatie van onze Partner Restaurants.